Thermo hygrosensoren

Wil je zowel de actuele temperatuur als de relatieve luchtvochtigheid weten, dan biedt een thermo-hygrosensor uitkomst. Deze sensor, die gebruikt wordt in combinatie met het hoofdstation, meet deze twee variabelen in de omgeving waar je de sensor plaatst. De sensor zendt de meetgegevens naar het hoofdstation die alle verzamelde gegevens weergeeft. Sommige thermo-hygrosensoren beschikken eveneens over een klein display waarop je direct de huidige temperatuur en luchtvochtigheid kunt aflezen: zo hoeft je niet iedere keer naar binnen te lopen.

Related categories (2)